مطالعه نقش دولت در فعالیت های بازاریابی و خط مشی بازرگانی دولت در این رابطه

مطالعه نقش دولت در فعالیت های بازاریابی و خط مشی بازرگانی دولت در این رابطه

مطالعه نقش دولت در فعالیت های بازاریابی و خط مشی بازرگانی دولت در این رابطه

(نقش دولت در اقتصاد و توسعه بازاریابی؛ مطالعه میدانی تجربه ایران)

مشخصات فایل

تعداد صفحات 37
حجم 0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی اقتصاد

توضیحات کامل

ظهور انواع نظریات دربارة دولت در عرصة بازاریابی در دوران معاصر، لزوم روشن ساختن جایگاه دولت در بازار اسلامی و فعالیت های بازاریابی و مقایسة آن با دیگر نظریات را ضرور ساخته است. مقاله با بیان ویژگی‌های کلّی دولت در مکاتب مرکانتالیست، فیزیوکرات، کلاسیک، مکتب تاریخی، نئوکلاسیک، کینز، دولت رفاه، هزینة مبادلة اطّلاعات، انتخاب عمومی یا مکتب اقتصادی سیاست ضمن بیان اهداف، وظایف، اختیارات و منابع در اختیار دولت اسلامی، تفاوت‌های دولت اسلامی را با دیگر دولت‌ها روشن می‌سازد. مقایسه در موارد هدف نهایی فعالیت دولت، مالکیت منابع، اصل عقلایی دخالت دولت، دیدگاه دربارة دولت، رابطة دولت و بخش خصوصی، سیاستگذاری، تأمین اجتماعی و رفع فقر و بی‌عدالتی، تولید کالا‌های عمومی، تولید کالاهای دارای انحصار طبیعی، توزیع مجدّد درآمد، توزان اجتماعی و شیوه تصمیم‌گیری صورت گرفته و نشان می‌دهد که دولت اسلامی مشترکاتی با برخی دولت‌ها دارد؛ اما نمی‌توان آن را جزو یکی از آن دیدگاه‌ها دانست؛ بلکه نظریة دولت اسلامی در عرصة اقتصاد به جهت تفاوت در اهداف، شیوه‌ها، ابزارها استقلال کامل دارد. مبتنی بر نظم خودجوش است، نظم حاکم بر سازوکار دولت مبتنی بر سلسله مراتب است. تصمیم‌گیری در دولت، ماحصل فرآیندهای سیاسی و بوروکراسی اداری است. تحلیلی كه در این مقاله از دولت ارائه می‌شود، عمدتا یک تحلیل کارکردی است.

فهرست مطالب

 چكیده. 3

واژگان کلیدی.. 3

مقدمه. 3

سوال اصلی تحقیق.. 6

بیان مسئله. 6

عامل کارآیی سازوکار دولت چیست؟. 9

دولت در نظریات بازاریابی و فعالیت های مربوط به بازار. 10

1. دولت مرکانتالییستی.. 10

2. دولت فیزیوکراسی.. 11

3. دولت کلاسیکی.. 11

4. مکتب تاریخی.. 12

5. دولت حدّاقلی نوزیک و هایک… 12

6. دولت نئو کلاسیکی.. 12

7. دولت سوسیالیستی.. 12

8. دولت کینزی.. 13

9. دولت رفاه. 13

10. دولت در نظریة انتخاب عمومی یا مکتب اقتصادی سیاست… 13

11. دولت در نظریة هزینة مبادله. 14

12. نظریة اطّلاعات.. 15

13. دولت در بازار و فعالیت های بازاریابی اسلامی.. 16

وظایف دولت اسلامی.. 16

اختیارات دولت اسلامی.. 17

مقایسه دولت اسلامی بادیگردولت‌ها20

1. هدف نهایی فعّالیت دولت… 20

2. مالکیت منابع.. 21

3. اصل و عقلایی دخالت دولت… 22

4. رابطة دولت وجامعه. 23

5. دیدگاه دربارة دولت… 23

6. رابطة دولت و بخش خصوصی.. 24

7. سیاستگذاری.. 25

8. تامین اجتماعی و رفع فقر و بی عدالتی.. 25

9. تولید کالاهای عمومی.. 25

10. تولید کالاهای خصوصی دارای آثار جانبی مثبت و منفی.. 25

11. تولید کالاهای دارای انحصارطبیعی.. 26

12. توزیع مجدّد درآمد. 27

13. توازن اجتماعی.. 27

14. شیوه‌ تصمیم‌گیری.. 27

نتیجه‌گیری.. 29

منابع و مأخذ 30


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

بازاریابی بین المللی (International Marketing) | بانیک

۲۵ تیر ۱۳۹۱ – این مقاله بررسی میکند که چطور اخلاقیات در بازاریابی بین المللی ظاهر شده و در راه جریان تاریخ اخلاقیات پیشرفت کرده است و بحثی را ارائه میکند که نقش و ارزش … و کار بینالمللی دارد و مهمترین توسعه در این رابطه انفجار فعالیت بازاریابی بینالمللی روی اینترنت و در ارتباط با ظهور شاهراه وسیع اطلاعات جهانی است.

ظهور اخلاقیات در بازاریابی بین المللی – فایل ناب

در این مقاله به ارائه مفاهیم بنیادی در بازاریابی بین المللی پرداخته شده است. این مقاله بررسی می کند که چطور اخلاقیات در بازاریابی بین المللی ظاهر شده و در راه جریان تاریخ اخلاقیات پیشرفت کرده است و بحثی را ارائه می کند که نقش و ارزش یک رویکرد اخلاقی را به سوی بازاریابی در یک مکان بازار جهانی احاطه کرده است. در اصل در زمینه …

ظهور اخلاقیات در بازاریابی بین المللی | YOOZDL-II!

۴ اردیبهشت ۱۳۹۵ – دسته: مدیریت. فرمت فایل: doc. حجم فایل: 85 کیلوبایت. تعداد صفحات فایل: 20 … [دانلود] … در این مقاله به ارائه مفاهیم بنیادی در بازاریابی بین المللی پرداخته شده است. این مقاله بررسی می کند که چطور اخلاقیات در بازاریابی بین المللی ظاهر شده و در راه جریان تاریخ اخلاقیات پیشرفت کرده است و بحثی را ارائه می کند …

ظهور اخلاقیات در بازاریابی بین المللی – فارس مقاله

۲۹ بهمن ۱۳۹۵ – بازاریابی بین المللی,نقش تحقیقات بازاریابی در بازاریابی بین الملل,بازاریابی بین المللی گردشگری,ظهور اخلاقیات در بازاریابی بین المللی – فارس مقاله,دانلود مقاله ، تحقیق و پروژه – فارس مقاله.

ظهور اخلاقیات در بازاریابی بین المللی |23199| دانشجوی …

۵ فروردین ۱۳۹۷ – ظهور اخلاقیات در بازاریابی بین المللی (23199):بازاریابی الکترونیکی بین المللی اینترنت ظهور اخلاقیات در بازاریابی بین المللی فرهنگ اخلاقیات بازاریابی بین المللی.

بانک مقالات تخصصی مدیریت,بازرگانی,اقتصاد – بازاریابی …

۲۱ مرداد ۱۳۸۹ – بازاریابی بین المللی. مفهوم بازاریابی دلالت دارد بر اینکه شرکتها نیاز دارند تا ترجیحات مختلف مشتری را راضی نمایند که مبتنی بر نیازها و خواستههای آنها است و همچنین باید تولید سود نمایند. از جمله مفاهیم اساسی در زمینه بازاریابی بین المللی اخلاقیات است. اخلاقیات بازاریابی در زمینه اخلاقیات کسب و کار که …

[PDF]اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺑﯿﻦ International Marketing : ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه آﺗﻨﺎ ﻃﻬﻤﺎﺳ

ﮔﺴﺘﺮده. اي ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﻘﻼب ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت. ﯾﮏ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﻤﯿﻘﯽ را روي ﺟﺮﯾـﺎن ﮐﺴـﺐ و ﮐـﺎر ﺑـﯿﻦ. -. اﻟﻤﻠﻠﯽ دارد و ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﻮﺳﻌﻪ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ اﻧﻔﺠﺎر ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺑﯿﻦ. اﻟﻤﻠﻠﯽ روي اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻇﻬﻮر ﺷـﺎﻫﺮاه. وﺳﯿﻊ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ . ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ. ﻫﺎي ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺑﯿ. ﻦ. اﻟﻤﻠﻠﯽ و اﻫﻤﯿﺖ اﺧﻼﻗﯿﺎت. ﻫﺎﻓﻤﻦ. و ﺟﺮج. در ﺳﺎل. 1986. : ﻧﯿﺎز ﺑﺮاي ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﺧﻼﻗﯿﺎت ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺑﯿﻦ. اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﺎﺷﯽ از اﻓـﺰاﯾﺶ ﺑـﯿﻦ.

مقالات ISI اخلاق کسب و کار : 87 مقاله انگلیسی + ترجمه فارسی

در میان بسیاری از کارشناسان و عموم مردم تعریف حداقلی از مفهوم اخلاق کسب و کار وجود دارد و همین که شرکت یا یک سازمان دروغ نگوید و اختلاس نکند و از رشوه استفاده نکند آن سازمان به اخلاق ….. بررسی آموزش اخلاق در برنامه های درسی روابط عمومی جهانی : تجزیه و تحلیل از توصیف برنامه های درسی بین المللی و مصاحبه با مربیان روابط عمومی.

[PDF]بازاريابي بين المللي

1. ﭼﺸﻢ. اﻧﺪاز. و ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﺑﻴﻦ. اﻟﻤﻠﻠﻲ. 2. ﺗﻌﺮﻳﻒ. ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ. ﺑﻴﻦ. اﻟﻤﻠﻠﻲ. 3. وﻇﺎﻳﻒ. ﺑﺎزارﻳﺎب. ﺑﻴﻦ. اﻟﻤﻠﻠﻲ. 5. ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻗﺎﺑﻞ. ﻛﻨﺘﺮل. ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ. 7. ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ. ﻛﻨﺘﺮل. داﺧﻠﻲ. 8. ﺗﻌﺪﻳﻼت. ﻣﺤﻴﻄﻲ. ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز. 14 … ﻛﺎر و اﺧﻼﻗﻴﺎت. 146. آداب. و رﺳﻮم. ﻛﺴﺐ. و ﻛﺎر و اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ. 153. 6. ﻣﺤﻴﻂ. ﺳﻴﺎﺳﻲ. 157. ﺣﻖ. ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ. ﻣﻠﺖ. ﻫﺎ. 158. ﺛﺒﺎت. ﺳﻴﺎﺳﺖ. دوﻟﺖ. ﻫﺎ. 159. رﻳﺴﻚ. ﻫﺎي. ﺳﻴﺎﺳﻲ. ﻛﺴﺐ. و ﻛﺎر ﺟﻬﺎﻧﻲ. 165. ﺗﺸﺨﻴﺺ.

نسبت بین اخلاق و منفعت در روابط بین الملل

توسط خانی – ‏2010
این تحقیق نشان می‌دهد که چگونه اتخاذ رویکردی منفعت‌محور در روابط بین‌الملل به‌تدریج به کمرنگ شدن و رخت بربستن اخلاق از تعاملات بین‌المللی منجر شده و نتایجی … در کنار ظهور مادی، دومین نکتة قابل توجه در تبیین مفهوم منفعت خصلت به‌شدت انحصارگرایانه و خودخواهانه آن است؛ از این منظر، اصولاً منفعت به‌صورت تمایل شدید برای …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *