مطالعه در مورد رضایت یا وفاداری مشتریان در بازار

مطالعه در مورد رضایت یا وفاداری مشتریان در بازار

مطالعه در مورد رضایت یا وفاداری مشتریان در بازار

بررسی مسائل جاری در بازاریابی بین الملل
مصرف کنندگان پیش از آنکه چیزی را کسب نمایند، از میان یک فرایند تصمیم گیری عبور می کنند

مشخصات فایل

تعداد صفحات 23
حجم 0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی مدیریت

توضیحات کامل

در این مقاله به بررسی رضایت و وفاداری مشتریان در بازار می پردازیم. همة مدیران از اهمیت حفظ و نگهداری مشتریان آگاهند. همانطورکه می دانیم حفظ و نگهداشتن مشتری قدیمی چهار تا شش برابر کم هزینه تر از ایجاد مشتری جدید است. (موون و مینور، 1386، 344). اخیراً شرکت ها روی وفاداری مشتریان و حفظ آنها تمرکز زیادی کرده اند. به گفتة بسیاری از محققان، یکی از عوامل مهم در وفادارکردن مشتریان، رضایت آنها است. تا آنجا که بسیاری از افراد رضایت را مساوی وفاداری می دانند. این اشتباه بزرگ (برابر دانستن رضایت و وفاداری مشتریان) سالها پیش منجر به شکست جنرال موتورز شد. هدف از این مقاله بررسی جنبه های مختلف رابطة رضایت و وفاداری و تعیین و بررسی عوامل مؤثر بر این رابطه به منظور ارائه راهکارهایی برای استفادة مؤثرتر مدیران از ایجاد رضایت در مشتریان جهت حفظ و وفادارکردن آنها، است.

فهرست مطالب:

چکیده:2

واژگان کلیدی:2

مقدمه:3

پیشنه تحقیق.. 3

بیان مسئله. 4

جنبه های مختلف رابطه رضایت و وفاداری در بازاریابی:8

عوامل اثرگذار بر رابطة رضایت و وفاداری:12

1- هزینه های تغییر (switching costs):12

2- عوامل دموگرافیک:13

3- رضایت کلی (Overal satistaction):13

4- اثر سازگاری Compatibility effect:14

الف- «کیفیت» (quality) مارک… 14

ب- سهولت قضاوت و مقایسه تفاوت های کیفی بین مارکهای مختلف.14

5- سایر عوامل:15

بررسی عوامل موثر بر جلب رضایت مندی و میزان رضایت مشتریان 16

نتیجه گیری:19

منابع مقاله. 20


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

مطالعه در مورد رضایت یا وفاداری مشتریان در بازار |7451| …

۲۱ فروردین ۱۳۹۷ – مطالعه در مورد رضایت یا وفاداری مشتریان در بازار (7451):رضایت وفاداری رضایت کلی دام رضایت اثر سازگاری مطالعه در مورد رضایت یا وفاداری مشتریان در بازار هزینه های تغییر.

مطالعه در مورد رضایت یا وفاداری مشتریان در بازار |10671| …

۱۷ فروردین ۱۳۹۷ – مطالعه در مورد رضایت یا وفاداری مشتریان در بازار (10671):دام رضایت رضایت کلی رضایت هزینه های تغییر وفاداری اثر سازگاری مطالعه در مورد رضایت یا وفاداری مشتریان در بازار.

مطالعه در مورد رضایت یا وفاداری مشتریان در بازار |17705| کار …

۱۰ فروردین ۱۳۹۷ – مطالعه در مورد رضایت یا وفاداری مشتریان در بازار (17705):مطالعه در مورد رضایت یا وفاداری مشتریان در بازار هزینه های تغییر اثر سازگاری وفاداری رضایت کلی دام رضایت رضایت.

مطالعه در مورد رضایت یا وفاداری مشتریان در بازار |24887| …

۲ فروردین ۱۳۹۷ – در این مقاله به بررسی رضایت و وفاداری مشتریان در بازار می پردازیم. همه مدیران از اهمیت حفظ و نگهداری مشتریان آگاهند. همانطورکه می دانیم حفظ و نگهداشتن مشتری قدیمی چهار تا شش برابر کم هزینه تر از ایجاد مشتری جدید است. (موون و مینور، 1386، 344). اخیراً شرکت ها روی وفاداری مشتریان و حفظ آنها تمرکز زیادی کرده اند.

مقالات ISI رضایت مندی مشتری : 127 مقاله انگلیسی + ترجمه …

رضایت مشتری در نتیجه ادراک مشتری طی یک معامله یا رابطه ارزشی است به طوری که قیمت مساوی است با نسبت کیفیت خدمات انجام شده به قیمت و هزینه‌های مشتری. … در صورتی که مقاله لاتین مورد نظر شما تا کنون به زبان فارسی ترجمه نشده باشد، واحد ترجمه پایگاه ISI Articles با همکاری تنی چند از اساتید و مترجمان با سابقه، آمادگی دارد آن …

[PDF]ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺑﺎ وﻓﺎداري رﺿﺎﻳﺖ ، ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎت و ، ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻧﺎم ﺗ

۳۱ شهریور ۱۳۹۳ – ﻣﻮﺿﻮع وﻓﺎداري ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن. ﻳﺎ ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻤﺮ. ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺑﺎ ﺑﺎﻧﻚ. ﻫﺎ، از اﻫﻤﻴﺖ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺮﺧﻮردار. اﺳﺖ . ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻟﮕﻮﻫﺎي وﻓﺎداري ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن از ا. ﻳﻦ. ﻟﺤﺎظ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﻲ. ﺷﻮد ﺑﺎﻧﻚ ﺑﺎ …. ﺎﻳﺖ ﻣﺸﺘﺮي، ﻛﺴﺐ وﻓﺎداري. او اﻣﻜﺎن. ﭘﺬﻳﺮ ﻧﻴﺴﺖ . رﺿﺎﻳﺖ ﻣﺸﺘﺮي ﻳﻚ ﻧﺘﻴﺠﻪ. اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﭘﻴﺶ از ﺧﺮﻳﺪ ﻣﺸﺘﺮي از ﻋﻤﻠﻜﺮد. ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮد و. اﻗﻌﻲ ادراك ﺷﺪه و ﻫﺰﻳﻨﻪ. ﭘﺮداﺧ. ﺖ ﺷﺪه ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻲ. آﻳﺪ. (. ﺑﻴﺮﻟﻲ.

[PDF]بررسی عوامل مؤثر بر جلب رضایت مشتریان از فروشگاه‌های …

ساخته. ای براساس مطالعه منابع. جامع بود که روایی و پایایی آن براساس روش. های. رایج ارزیابی شد. به. منظور تجزیه و تحلیل داده. های. تحقیق حاضر از آمار توصیفی استفاده شد. نتایج نشان داد که پیشرو. بودن در ارائه اجناس نوین بازار از طریق. فروشگاه. با ضریب رضایت. 344. 5/. مهم. ترین مورد در بین عوامل اساسی؛ محیط فیزیکی فروشگاه.

مقاله رضایتمندی و وفاداری مشتریان به قلم سعیده داور مدیر …

۳ دی ۱۳۹۶ – دربخش نخست مقاله رضایتمندی و وفاداری مشتریان ، ضمن ارائه مقدمه و تعاریف عملیاتی از مفهوم مشتری، رضایتمندی، وفاداری مشتریان و کیفیت خدمات، تاریخچه … برای شرکت‌های مشتری مدار و بازار مدار نمی‌تواند دست کم گرفته شود، در نتیجه رضایت‌مندی مشتری با نرخ در حال رشدی مورد توجه شرکت‌ها قرار گرفته است.

رضایت و وفاداری مشتریان در تجارت سیار | بانیک

۲۴ تیر ۱۳۹۱ – به طوریکه شرکت های موفق در این حوزه با مطالعه ادراک مشتریان از عوامل موثر بر ایجاد رضایت و وفاداری در مشتریان، اثربخشی خدمات سیار خود را با رعایت عوامل فوق به طور چشمگیری افزایش داده اند. در این نوشتار، عوامل موثر بر رضایت و وفاداری مشتریان در تجارت سیار مورد بررسی قرار گرفته است. کلمات کلیدی :.

بررسی تاثیر تاکتیک‌های بازاریابی رابطه‌ای بر وفاداری …

این تحقیق ضمن مطالعه تحقیقات گذشته و گردآوری اطلاعات از منابع معتبر، ارتباط تاکتیک‌های بازاریابی رابطه‌ای (کیفیت خدمات، ادراک قیمت، ذهنیت برند و ارزش پیشنهادی) را بر روی کیفیت ارتباط (اعتماد و رضایت مشتریان)، که به نوبه خود به افزایش وفاداری مشتریان منجر خواهد شد، را بین مشتریان اپراتور تلفن همراه ایرانسل …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *