فاعل معنوی جــرم

فاعل معنوی جــرم

فاعل معنوی جــرم

« فاعل معنوی» یـكــی از اصطلاحات حقوق كیفری است كه حقوق آلمان آن را در كنار معاون جـــرم مـطــرح كــرده اســت و بــه شـخـصـی گـفـتـه مـی‌شود كه فرد غیرمسئولی را وادار به ارتكاب جرم می‌كند؛ به گونه‌ای كه مباشر جرم نقش وسیله را دارد

مشخصات فایل

تعداد صفحات 40
حجم 0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی فقه و حقوق اسلامی

توضیحات کامل

اصطلاح فاعل معنوی است كه درحقوق عامه مورد استعمال وپذیرش قرار گرفته ومقصود از آن شخصی است كه به توسط اشخاص فاقد مسئولیت كیفری ویا فاقد سوءنیت ، مرتكب جرائم مورد نظر خود می شود . فاعل معنوی درمقابل فاعل مادی كه بطور مستقیم و فیزیكی عملی را كه موجه جرم است ، انجام می دهد، قرارمیگیرد. و در پاسخ این سئوالی كه آیا فاعل معنوی همان فاعل اصلی است یا از مصادیق معاونت درجرم به وسیله اغوا وتحریك به ارتكاب جرم است ؟ گفته شده :! در تحریك به ارتكاب جرم باید شخص تحریك شده دارای مسئولیت كیفری بوده واین گونه اعمال در ذهن واراده او تأثیر گذاشته ونتیجتاً علی رغم آگاهی به مجرمانه بودن عمل، اقدام به ارتكاب آن نماید . به علاوه درمعاونت درجرم باید یك نفر به عنوان فاعل اصلی موجود باشد تا محرك، معاون او تلقی شود ، حال آنكه دراینجا مباشر به منزله آلت است در دست او لذا به نظر می رسد فاعل معنوی نقش فاعل اصلی را دارا باشد زیرا جرم عرفاً به او مستند می باشد .

فاعل معنوی در برابر فاعل مادّی کسی است که جرم را توسط دیگری مرتکب شود. به سخن دیگر، کسی که با داشتن اقتدار خواه در عمل و خواه به موجب قانون جرم را بی آن که مادتاً در ارتکاب آن مداخله کند واقع می سازد. فاعل معنوی را باید نسبت به فاعل مادّی که بازوهای اجرایی جرم محسوب می شود مغز اندیشنده به شمار آورد و به همان اندازه از افعال او بیمناک بود. به همین دلیل در ارتکاب بعضی از جرایم قانون گذار تفاوتی میان فاعل مادّی و معنوی قائل نشده و هر دو را به یک میزان مسئول شناخته است.

فهرست مطالب

كلیات(مقدمه)

واژگان كلیدی..

فرضیات پژوهش….

طرح مسئله.

فاعل معنوی و تفاوت آن با سبب و معاون جرم

مبنای حقوقی مسئولیت جزایی به خاطر عمل دیگری

نظریه مبتنی بر فرض فاعل معنوی جرم

مبنای حقوقی مسؤولیت جزایی ناشی از عمل دیگری

عنصر معنوی و روانی جرم

بررسی تطبیقی معاونت در جرم در حقوق ایران، فرانسه و لبنان

پاسخ به سوالات فرضیه ها

نتیجه گیری..

منابع.


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

گلچین مهمترین سوالات استخدامی مصاحبه حضوری | ایران استخدام

۲۱ مهر ۱۳۹۶ – سوالات مصاحبه عقیدتی سیاسی با جواب. چهارده معصوم را نام ببرید؟ حضرت محمد و حضرت فاطمه و ۱۲ امام ۲) مبدا تاریخ هجری چگونه است؟ اول ربیع الاول هجرت رسول اکرم ازمکه به مدینه است ۳) کدام سوره دوبسم ا… دارد؟ سوره نمل به نام مورچه ۴) کدام سوره بسم ا… ندارد؟ سوره توبه ۵) سید الشهید لقب چه کسی بود؟ امام حسین وحمزه …

[PDF]ﺟـﺰوه آﻣﻮزﺷﻰ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻋﻘﯿﺪﺗﻰ ﺳﯿﺎﺳﻰ – ای استخدام

ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻋﻘﻴﺪﺗﯽ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ. آﻧﭽﻪ در اﻳﻦ ﻓﺎﻳﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﮐﺮد. وﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ. ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن، وﻇﺎﻳﻒ، اﻋﻀﺎ، ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻋﻘﻴﺪﺗﯽ، ﺳﻴﺎﺳﯽ اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ. ﻣﺮاﺟﻊ ﺗﻘﻠﻴﺪ، ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻋﻘﺪﺗﯽ اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ. ﳎﻠﺲ ﺧﱪﮔﺎن رﻫﱪ ی، ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻋﻘﻴﺪﺗﯽ، ﺳﻴﺎﺳﯽ اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ. اﺣﮑﺎم ﻣﺒﻄﻼت روزﻩ و ﻗﻀﺎی روزﻩ، ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻋﻘﻴﺪﺗﯽ اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ. ﺷﮑﻴﺎت و ﻣﺒﻄﻼت ﳕﺎز، ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻋﻘﻴﺪﺗﯽ ﺳﻴﺎﺳﯽ اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ. اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ ﺑﲔ وﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ و ﻣﺮﺟﻊ ﺗﻘﻠﻴﺪ، ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ …

دانلود رایگان سوالات و جزوه عقیدتی سیاسی استخدامی + پاسخ …

الف – 71 صفحه جزوه مهم ترين مطالب عقيدتی مصاحبه استخدامی: ولايت فقيه; شورای نگهبان، وظايف، اعضا، مصاحبه عقيدتی، سياسی استخدامی; مراجع تقليد، مصاحبه عقدتی استخدامی; مجلس خبرگان ره بری، مصاحبه عقيدتی، سياسی استخدامی; احکام مبطلات روزه و قضای روزه، مصاحبه عقيدتی استخدامی; شکيات و مبطلات نماز، مصاحبه عقيدتی …

نمونه سوالات مصاحبه های عقیدتی سیاسی استخدامی – تبیان

نمونه سوالات مصاحبه های عقیدتی سیاسی استخدامی مصاحبه عقیدتی سیاسی بخش مهمی از استخدام در شرکت های دولتی هست، در اینجا یک سری سوالاتی که از من و یا بعضی از دوستانم پرسیده شده بود قرار دادم، در ضمن بخش کمی هم از اینترنت جمع کردم . تعداد افراد مجلس خبرگان چند نفر است و چه کسی یا کسانی آن‌ها را انتخاب می‌کنند؟ رهبر را …

[PDF]ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻋﻘﻴﺪﺗﻲ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﻲ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺩﺭ ﺷﺮﻛﺖ

ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻋﻘﻴﺪﺗﻲ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﻲ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺩﺭ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎﻱ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻫﺴﺖ، ﺩﺭ ﺍﻳﻨﺠﺎ ﻳﻚ ﺳﺮﻱ ﺳﻮﺍﻻﺗﻲ ﻛﻪ ﺍﺯ. ﻣﻦ ﻭ ﻳﺎ ﺑﻌﻀﻲ ﺍﺯ ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﻢ ﭘﺮﺳﻴﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻡ، ﺩﺭ ﺿﻤﻦ ﺑﺨﺶ ﻛﻤﻲ ﻫﻢ ﺍﺯ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺟﻤﻊ ﻛﺮﺩﻡ. ﭼﻨﺪ ﻧﻜﺘﻪ ﺭﻭ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ. ﺩﺭﻭﻍ. ﻧﮕﻴﺪ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺩﺭﻭﻍ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺳﺮ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺑﻌﺪﻱ ﻳﺎ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻣﺤﻠﻲ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻧﺸﻪ ﺩﺳﺘﺸﻮﻥ، ﻣﺜﻼ ﺍﮔﻪ. ﺗﻴﻎ ﻣﻲ ﺯﻧﻴﺪ ﺑﮕﻴﺪ ﮔﺎﻩ ﮔﺎﻫﻲ ﺍﺯ ژﻳﻠﺖ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻲ ﻛﻨﻢ ﻧﻪ ﻫﻤﻴﺸﻪ. ﺳﻌﻲ ﻧﻜﻨﻴﺪ ﺗﻮ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺧﻮﺩﺗﻮﻥ …

نمونه سوالات مصاحبه های عقیدتی سیاسی استخدامی با جواب …

۴ آذر ۱۳۹۲ – 1 پست – ‏1 نویسنده
مصاحبه عقیدتی سیاسی بخش مهمی از استخدام در شرکت های دولتی هست، در اینجا یک سری سوالاتی که از من و یا بعضی از دوستانم پرسیده شده بود قرار دادم، در ضمن ب.

[PDF]سوالات مصاحبه عقیدتی سیاسی برای استخدام های دولتی

سواالت مصاحبه عقیدتی سیاسی برای استخدام های دولتی. سواالت. مصاحبه. عقیدتی سیاسی شرکت فرودگاه های کشور. سواالت مصاحبه عقیدتی سیاسی شرکت. پشتیبانی. و. نوسازی. بالگردهای. ایران. ) پنها. (. سواالتی که از خودم و از دو. ستان. پر. سیده شده و بعضی از سواالت رو هم. از اینترنت جمع آوری. کردم، سوالهای عقی. دتی سیاسی …

دانلود رایگان بسته کامل در مصاحبه استخدام دولتی چه می پرسند؟

جزوه ی عقیدتی سیاسی : شامل مطالب عقیدتی سیاسی ولایت فقیه،شورای نگهبان،مراجع تقلید،مجلس خبرگان،احکام،نماز،روزه،اختلاف نظر بین ولایت فقیه و مرجع تقلید،شورای نگهبان،احکام جعاله،فروع دین،زکات و کتاب شناسی اسلام; جزوه ی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران; ۲۳۰ سوال احکام و معارف اسلامی به همراه پاسخنامه; ۲۵۰ سوال مسائل …

[PDF]دانلودرایگان نمونه سوالات استخدامی مصاحبه های حضوری و …

ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ. اﻟﻠﻬﻢ ﺻﻞ ﻋﻠﯽ ﻣﺤﻤﺪ وآل ﻣﺤﻤﺪ. و. ﻋﺠﻞ ﻓﺮﺟﻬﻢ. داﻧﻠﻮد راﯾﮕﺎن ﺳﻮاﻻت اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮاﻻت. ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻫﺎي ﺣﻀﻮري و ﮔﺰﯾﻨﺶ اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ. ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺨﻨﺎﻣﻪ. ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ اﺧﺒﺎر اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ و ﮐﻨﮑﻮر. در اﯾﻤﯿﻞ و ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺷﻤﺎ. W W W . M A K H F I G A H . C O M …

دانلود سوالات مصاحبه های استخدامی ( مجموعه کامل برای آزمون های …

کامل ترین مجموعه نمونه سوالات مصاحبه های استخدامی و گزینش شامل سوالات احکام اسلامی ،سوالات عقیدتی و سیاسی،بایدها و نبایدهای مصاحبه و نمونه سوالات اطلاعات …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *