ظهور اخلاقیات در بازاریابی بین المللی

ظهور اخلاقیات در بازاریابی بین المللی

ظهور اخلاقیات در بازاریابی بین المللی

بررسی مسائل جاری در بازاریابی بین الملل

مشخصات فایل

تعداد صفحات 20
حجم 0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی مدیریت

توضیحات کامل

در این مقاله به ارائه مفاهیم بنیادی در بازاریابی بین المللی پرداخته شده است. این مقاله بررسی می کند که چطور اخلاقیات در بازاریابی بین المللی ظاهر شده و در راه جریان تاریخ اخلاقیات پیشرفت کرده است و بحثی را ارائه می کند که نقش و ارزش یک رویکرد اخلاقی را به سوی بازاریابی در یک مکان بازار جهانی احاطه کرده است. در اصل در زمینه اخلاقیات، مقاله بحث می کند که بازاریابان باید به طور خلاقی چالشهای پیچیده مکان بازار بین المللی را با تجدید نظر کردن در رویکرد آنها نسبت به اخلاقیات بازاریابی در بر گیرند. (2005, 481-493 Carrigan & et al)

همچنین در راستای اخلاقیات یکی از اهداف مقاله ارائه یک مرور انتقادی از مطالعه فرهنگ است که در بازاریابی بین المللی جریان دارد و همچنین پیشنهادهایی برای توسعه و پیشرفت آینده را ارائه می نماید. (2008 ,215-229 Yaprak)

از دیگر مفاهیم اساسی که در این مقاله به آن اشاره شده است بازاریابی الکترونیکی و نقش اینترنت در فعالیتهای بازاریابی بین المللی میباشد که به عنوان یک حوزه مهم برای بازاریابان در نتیجۀ توسعه بازارهای جهانی روی خط[1] پدیدار شده است و این موضوع خاص یک کوششی در جهت تشویق، نمایش در ویترینها و راهنمائی نمودن تحقیق در حوزه بازاریابی الکترونیکی بین المللی میباشد.

فهرست مطالب

چکیده2

واژگان کلیدی :2

مقدمه :2

تاریخچه مطالعاتی (تحقیقات پیشین)3

سوالات تحقیق5

بیان مسئله5

مطالعه فرهنگ در بازاریابی بین المللی6

نقش فرهنگ در بازاریابی و کسب و کار بین المللی7

مفهوم سازی پیشتری از فرهنگ و اخلاقیات در بازاریابی بین المللی7

مفهوم سازی اخیر از فرهنگ در بازاریابی بین المللی9

اینترنت : مبدأ و رشد11

یک نظر کلی از چارچوب بازاریابی الکترونیکی بین المللی13

عوامل فرهنگی در سطح شرکت14

دستیابی به فناوری های اطلاعات14

بنیاد تاریخی استانداردسازی استراتژی بازاریابی بین المللی14

نتیجه گیری16

منابع18


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

بازاریابی بین المللی (International Marketing) | بانیک

۲۵ تیر ۱۳۹۱ – این مقاله بررسی میکند که چطور اخلاقیات در بازاریابی بین المللی ظاهر شده و در راه جریان تاریخ اخلاقیات پیشرفت کرده است و بحثی را ارائه میکند که نقش و ارزش … و کار بینالمللی دارد و مهمترین توسعه در این رابطه انفجار فعالیت بازاریابی بینالمللی روی اینترنت و در ارتباط با ظهور شاهراه وسیع اطلاعات جهانی است.

ظهور اخلاقیات در بازاریابی بین المللی – فایل ناب

در این مقاله به ارائه مفاهیم بنیادی در بازاریابی بین المللی پرداخته شده است. این مقاله بررسی می کند که چطور اخلاقیات در بازاریابی بین المللی ظاهر شده و در راه جریان تاریخ اخلاقیات پیشرفت کرده است و بحثی را ارائه می کند که نقش و ارزش یک رویکرد اخلاقی را به سوی بازاریابی در یک مکان بازار جهانی احاطه کرده است. در اصل در زمینه …

ظهور اخلاقیات در بازاریابی بین المللی | YOOZDL-II!

۴ اردیبهشت ۱۳۹۵ – دسته: مدیریت. فرمت فایل: doc. حجم فایل: 85 کیلوبایت. تعداد صفحات فایل: 20 … [دانلود] … در این مقاله به ارائه مفاهیم بنیادی در بازاریابی بین المللی پرداخته شده است. این مقاله بررسی می کند که چطور اخلاقیات در بازاریابی بین المللی ظاهر شده و در راه جریان تاریخ اخلاقیات پیشرفت کرده است و بحثی را ارائه می کند …

ظهور اخلاقیات در بازاریابی بین المللی – فارس مقاله

۲۹ بهمن ۱۳۹۵ – بازاریابی بین المللی,نقش تحقیقات بازاریابی در بازاریابی بین الملل,بازاریابی بین المللی گردشگری,ظهور اخلاقیات در بازاریابی بین المللی – فارس مقاله,دانلود مقاله ، تحقیق و پروژه – فارس مقاله.

ظهور اخلاقیات در بازاریابی بین المللی |23199| دانشجوی …

۵ فروردین ۱۳۹۷ – ظهور اخلاقیات در بازاریابی بین المللی (23199):بازاریابی الکترونیکی بین المللی اینترنت ظهور اخلاقیات در بازاریابی بین المللی فرهنگ اخلاقیات بازاریابی بین المللی.

بانک مقالات تخصصی مدیریت,بازرگانی,اقتصاد – بازاریابی …

۲۱ مرداد ۱۳۸۹ – بازاریابی بین المللی. مفهوم بازاریابی دلالت دارد بر اینکه شرکتها نیاز دارند تا ترجیحات مختلف مشتری را راضی نمایند که مبتنی بر نیازها و خواستههای آنها است و همچنین باید تولید سود نمایند. از جمله مفاهیم اساسی در زمینه بازاریابی بین المللی اخلاقیات است. اخلاقیات بازاریابی در زمینه اخلاقیات کسب و کار که …

[PDF]اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺑﯿﻦ International Marketing : ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه آﺗﻨﺎ ﻃﻬﻤﺎﺳ

ﮔﺴﺘﺮده. اي ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﻘﻼب ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت. ﯾﮏ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﻤﯿﻘﯽ را روي ﺟﺮﯾـﺎن ﮐﺴـﺐ و ﮐـﺎر ﺑـﯿﻦ. -. اﻟﻤﻠﻠﯽ دارد و ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﻮﺳﻌﻪ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ اﻧﻔﺠﺎر ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺑﯿﻦ. اﻟﻤﻠﻠﯽ روي اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻇﻬﻮر ﺷـﺎﻫﺮاه. وﺳﯿﻊ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ . ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ. ﻫﺎي ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺑﯿ. ﻦ. اﻟﻤﻠﻠﯽ و اﻫﻤﯿﺖ اﺧﻼﻗﯿﺎت. ﻫﺎﻓﻤﻦ. و ﺟﺮج. در ﺳﺎل. 1986. : ﻧﯿﺎز ﺑﺮاي ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﺧﻼﻗﯿﺎت ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺑﯿﻦ. اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﺎﺷﯽ از اﻓـﺰاﯾﺶ ﺑـﯿﻦ.

مقالات ISI اخلاق کسب و کار : 87 مقاله انگلیسی + ترجمه فارسی

در میان بسیاری از کارشناسان و عموم مردم تعریف حداقلی از مفهوم اخلاق کسب و کار وجود دارد و همین که شرکت یا یک سازمان دروغ نگوید و اختلاس نکند و از رشوه استفاده نکند آن سازمان به اخلاق ….. بررسی آموزش اخلاق در برنامه های درسی روابط عمومی جهانی : تجزیه و تحلیل از توصیف برنامه های درسی بین المللی و مصاحبه با مربیان روابط عمومی.

[PDF]بازاريابي بين المللي

1. ﭼﺸﻢ. اﻧﺪاز. و ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﺑﻴﻦ. اﻟﻤﻠﻠﻲ. 2. ﺗﻌﺮﻳﻒ. ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ. ﺑﻴﻦ. اﻟﻤﻠﻠﻲ. 3. وﻇﺎﻳﻒ. ﺑﺎزارﻳﺎب. ﺑﻴﻦ. اﻟﻤﻠﻠﻲ. 5. ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻗﺎﺑﻞ. ﻛﻨﺘﺮل. ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ. 7. ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ. ﻛﻨﺘﺮل. داﺧﻠﻲ. 8. ﺗﻌﺪﻳﻼت. ﻣﺤﻴﻄﻲ. ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز. 14 … ﻛﺎر و اﺧﻼﻗﻴﺎت. 146. آداب. و رﺳﻮم. ﻛﺴﺐ. و ﻛﺎر و اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ. 153. 6. ﻣﺤﻴﻂ. ﺳﻴﺎﺳﻲ. 157. ﺣﻖ. ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ. ﻣﻠﺖ. ﻫﺎ. 158. ﺛﺒﺎت. ﺳﻴﺎﺳﺖ. دوﻟﺖ. ﻫﺎ. 159. رﻳﺴﻚ. ﻫﺎي. ﺳﻴﺎﺳﻲ. ﻛﺴﺐ. و ﻛﺎر ﺟﻬﺎﻧﻲ. 165. ﺗﺸﺨﻴﺺ.

نسبت بین اخلاق و منفعت در روابط بین الملل

توسط خانی – ‏2010
این تحقیق نشان می‌دهد که چگونه اتخاذ رویکردی منفعت‌محور در روابط بین‌الملل به‌تدریج به کمرنگ شدن و رخت بربستن اخلاق از تعاملات بین‌المللی منجر شده و نتایجی … در کنار ظهور مادی، دومین نکتة قابل توجه در تبیین مفهوم منفعت خصلت به‌شدت انحصارگرایانه و خودخواهانه آن است؛ از این منظر، اصولاً منفعت به‌صورت تمایل شدید برای …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *