تحقیقات بازاریابی و سیستم‌های اطلاعاتی در بازاریابی بیمه

تحقیقات بازاریابی و سیستم‌های اطلاعاتی در بازاریابی بیمه

تحقیقات بازاریابی و سیستم‌های اطلاعاتی در بازاریابی بیمه

تحقیقات بازاریابی در بازارهای داخلی

مشخصات فایل

تعداد صفحات 25
حجم 0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی مدیریت

توضیحات کامل

بررسی تحقیقات بازاریابی در بازارهای داخلی ، هدف اصلی در این مقاله می باشد. بررسی سطح تقاضا برای كالا،‌كیفیت و تعیین قیمت در این مقاله بررسی می شود.در شرایطی كه تولید و عرضه كالا و خدمات به عنوان مبنا و میزانی جهت سنجش توسعه‌یافتگی اقتصادی كشورها قلمداد می‌شود، عنصری كه پایداری این روند را تضمین كند نقشی مهم و حیاتی ایفا می‌كند. این عنصر بدون شك مصرف‌كننده است كه حق انتخاب دارد. لذا گزینه‌هایی كه جهت انتخاب در پیش روی اوست و براساس آنها یكی را بر دیگری مقدم می‌دارد بسیار اساسی و تعیین كننده است. باید این موارد را شناخت، تحلیل كرد و تولید را برپایه آنها بنیاد نهاد.

بازاریابی محصولات و خدمات، عامل ماندگاری و بالندگی مؤسسات و بنگاه‌های اقتصادی است، بدین جهت این امر از اهمیتی ویژه برخوردار بوده و در چرخه تولید تا مصرف نقطه‌ای كلیدی تلقی می‌گردد. حال اگر این فرایند با پشتوانه تحقیقات بازار كه خود می‌توند بخشی از علم بازاریابی باشد، همراه گردد قطعاً اثربخشی بیشتری خواهد داشت.

فهرست مطالب

تحقیقات بازاریابی در بازارهای داخلی.. 3

مطالعه میدانی (تحقیقات بازاریابی و سیستم‌های اطلاعاتی در بازاریابی بیمه) 3

چكیده. 3

كلیدواژه. 3

مقدمه. 4

بیان مساله. 4

تعریف مسئله تحقیق.. 5

سوالات تحقیق.. 5

پیشینه تحقیق.. 5

تحقیقات بازاریابی در بازارهای داخلی.. 6

تعیین طرح تحقیق.. 9

تعیین روش گردآوری اطلاعات.. 9

طراحی فرمهای گردآوری اطلاعات.. 9

نمونه گیری.. 9

گردآوری اطلاعات.. 9

پردازش داده‌ها10

تجزیه و تحلیل و تفسیر اطلاعات.. 10

تهیه گزارش تحقیق.. 10

انواع تحقیقات بازاریابی.. 10

تحقیقات کمی.. 10

تحقیقات کیفی.. 10

انتخاب تیم تحقیقات بازاریابی.. 11

تحقیقات اکتشافی.. 11

رویکرد های تحقیق اکتشافی.. 13

تحقیقات اکتشافی.. 13

تحقیقات کمی.. 13

معیارهای تحقیقات بازاریابی در بازارهای داخلی.. 14

گزارش وضعیت حضور در بازار. 14

تحقیقات بازار در شرکت­های کوچک و سازمان غیر سود ده. 14

مقایسه تحقیقات كمی و كیفی.. 15

روش تحقیق.. 16

تحقیقات بازاریابی و سیستم‌های اطلاعاتی در بازاریابی بیمه (مطالعه میدانی) 16

سیستم اطلاعات بازاریابی:17

ارزیابی نیازهای اطلاعاتی:18

اسناد و مدارک درون سازمان:19

بازاریابی برمبنای گردآوری اطلاعات محرمانه (Marketing Intelligence):20

تحقیقات بازاریابی :21

تجزیه و تحلیل اطلاعات:21

نتیجه گیری.. 22

منابع. 23

نتیجه گیری.. 24

منابع. 25


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

بازاریابی بین المللی (International Marketing) | بانیک

۲۵ تیر ۱۳۹۱ – این مقاله بررسی میکند که چطور اخلاقیات در بازاریابی بین المللی ظاهر شده و در راه جریان تاریخ اخلاقیات پیشرفت کرده است و بحثی را ارائه میکند که نقش و ارزش … و کار بینالمللی دارد و مهمترین توسعه در این رابطه انفجار فعالیت بازاریابی بینالمللی روی اینترنت و در ارتباط با ظهور شاهراه وسیع اطلاعات جهانی است.

ظهور اخلاقیات در بازاریابی بین المللی – فایل ناب

در این مقاله به ارائه مفاهیم بنیادی در بازاریابی بین المللی پرداخته شده است. این مقاله بررسی می کند که چطور اخلاقیات در بازاریابی بین المللی ظاهر شده و در راه جریان تاریخ اخلاقیات پیشرفت کرده است و بحثی را ارائه می کند که نقش و ارزش یک رویکرد اخلاقی را به سوی بازاریابی در یک مکان بازار جهانی احاطه کرده است. در اصل در زمینه …

ظهور اخلاقیات در بازاریابی بین المللی | YOOZDL-II!

۴ اردیبهشت ۱۳۹۵ – دسته: مدیریت. فرمت فایل: doc. حجم فایل: 85 کیلوبایت. تعداد صفحات فایل: 20 … [دانلود] … در این مقاله به ارائه مفاهیم بنیادی در بازاریابی بین المللی پرداخته شده است. این مقاله بررسی می کند که چطور اخلاقیات در بازاریابی بین المللی ظاهر شده و در راه جریان تاریخ اخلاقیات پیشرفت کرده است و بحثی را ارائه می کند …

ظهور اخلاقیات در بازاریابی بین المللی – فارس مقاله

۲۹ بهمن ۱۳۹۵ – بازاریابی بین المللی,نقش تحقیقات بازاریابی در بازاریابی بین الملل,بازاریابی بین المللی گردشگری,ظهور اخلاقیات در بازاریابی بین المللی – فارس مقاله,دانلود مقاله ، تحقیق و پروژه – فارس مقاله.

ظهور اخلاقیات در بازاریابی بین المللی |23199| دانشجوی …

۵ فروردین ۱۳۹۷ – ظهور اخلاقیات در بازاریابی بین المللی (23199):بازاریابی الکترونیکی بین المللی اینترنت ظهور اخلاقیات در بازاریابی بین المللی فرهنگ اخلاقیات بازاریابی بین المللی.

بانک مقالات تخصصی مدیریت,بازرگانی,اقتصاد – بازاریابی …

۲۱ مرداد ۱۳۸۹ – بازاریابی بین المللی. مفهوم بازاریابی دلالت دارد بر اینکه شرکتها نیاز دارند تا ترجیحات مختلف مشتری را راضی نمایند که مبتنی بر نیازها و خواستههای آنها است و همچنین باید تولید سود نمایند. از جمله مفاهیم اساسی در زمینه بازاریابی بین المللی اخلاقیات است. اخلاقیات بازاریابی در زمینه اخلاقیات کسب و کار که …

[PDF]اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺑﯿﻦ International Marketing : ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه آﺗﻨﺎ ﻃﻬﻤﺎﺳ

ﮔﺴﺘﺮده. اي ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﻘﻼب ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت. ﯾﮏ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﻤﯿﻘﯽ را روي ﺟﺮﯾـﺎن ﮐﺴـﺐ و ﮐـﺎر ﺑـﯿﻦ. -. اﻟﻤﻠﻠﯽ دارد و ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﻮﺳﻌﻪ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ اﻧﻔﺠﺎر ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺑﯿﻦ. اﻟﻤﻠﻠﯽ روي اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻇﻬﻮر ﺷـﺎﻫﺮاه. وﺳﯿﻊ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ . ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ. ﻫﺎي ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺑﯿ. ﻦ. اﻟﻤﻠﻠﯽ و اﻫﻤﯿﺖ اﺧﻼﻗﯿﺎت. ﻫﺎﻓﻤﻦ. و ﺟﺮج. در ﺳﺎل. 1986. : ﻧﯿﺎز ﺑﺮاي ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﺧﻼﻗﯿﺎت ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺑﯿﻦ. اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﺎﺷﯽ از اﻓـﺰاﯾﺶ ﺑـﯿﻦ.

مقالات ISI اخلاق کسب و کار : 87 مقاله انگلیسی + ترجمه فارسی

در میان بسیاری از کارشناسان و عموم مردم تعریف حداقلی از مفهوم اخلاق کسب و کار وجود دارد و همین که شرکت یا یک سازمان دروغ نگوید و اختلاس نکند و از رشوه استفاده نکند آن سازمان به اخلاق ….. بررسی آموزش اخلاق در برنامه های درسی روابط عمومی جهانی : تجزیه و تحلیل از توصیف برنامه های درسی بین المللی و مصاحبه با مربیان روابط عمومی.

[PDF]بازاريابي بين المللي

1. ﭼﺸﻢ. اﻧﺪاز. و ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﺑﻴﻦ. اﻟﻤﻠﻠﻲ. 2. ﺗﻌﺮﻳﻒ. ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ. ﺑﻴﻦ. اﻟﻤﻠﻠﻲ. 3. وﻇﺎﻳﻒ. ﺑﺎزارﻳﺎب. ﺑﻴﻦ. اﻟﻤﻠﻠﻲ. 5. ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻗﺎﺑﻞ. ﻛﻨﺘﺮل. ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ. 7. ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ. ﻛﻨﺘﺮل. داﺧﻠﻲ. 8. ﺗﻌﺪﻳﻼت. ﻣﺤﻴﻄﻲ. ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز. 14 … ﻛﺎر و اﺧﻼﻗﻴﺎت. 146. آداب. و رﺳﻮم. ﻛﺴﺐ. و ﻛﺎر و اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ. 153. 6. ﻣﺤﻴﻂ. ﺳﻴﺎﺳﻲ. 157. ﺣﻖ. ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ. ﻣﻠﺖ. ﻫﺎ. 158. ﺛﺒﺎت. ﺳﻴﺎﺳﺖ. دوﻟﺖ. ﻫﺎ. 159. رﻳﺴﻚ. ﻫﺎي. ﺳﻴﺎﺳﻲ. ﻛﺴﺐ. و ﻛﺎر ﺟﻬﺎﻧﻲ. 165. ﺗﺸﺨﻴﺺ.

نسبت بین اخلاق و منفعت در روابط بین الملل

توسط خانی – ‏2010
این تحقیق نشان می‌دهد که چگونه اتخاذ رویکردی منفعت‌محور در روابط بین‌الملل به‌تدریج به کمرنگ شدن و رخت بربستن اخلاق از تعاملات بین‌المللی منجر شده و نتایجی … در کنار ظهور مادی، دومین نکتة قابل توجه در تبیین مفهوم منفعت خصلت به‌شدت انحصارگرایانه و خودخواهانه آن است؛ از این منظر، اصولاً منفعت به‌صورت تمایل شدید برای …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *