بررسی رابطه بین هوش معنوی و سلامت روانی

بررسی رابطه بین هوش معنوی و سلامت روانی

بررسی رابطه بین هوش معنوی و سلامت روانی

پژوهش حاضر در پی آن است که پرسشنامه هوش معنوی را که 83 گویه دارد و توسط یوزی امرم و کریستوفر دریر در 2007 ساخته شده است، ترجمه و سپس در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی شهرستان زنجان هنجاریابی كند

مشخصات فایل

تعداد صفحات 110
حجم 0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی روان شناسی

توضیحات کامل

اهمیت معنویت و رشد معنوی در انسان، در چند دهه گذشته به صورتی روز افزون توجه روان شناسان و متخصصان بهداشت روانی را به خود جلب كرده است. پیشرفت علم روان شناسی از یك سو و ماهیت پویا و پیچیده جوامع نوین از سوی دیگر، باعث شده است نیازهای معنوی بشر در برابر خواسته ها و نیازهای مادی قد علم كنند و اهمیت بیشتری بیابند. چنین به نظر می رسد كه مردم جهان، امروزه بیش از پیش به معنویت و مسائل معنوی گرایش دارند و روان شناسان و روان پزشكان نیز به طور روز افزون در می یابند كه استفاده از روش های سنتی و ساده، برای درمان اختلالات روانی كافی نیست (شهیدی و شیر افكن، 1383).

در طول چند دهه گذشته، نظریه های هوش چندگانه، فهم ما را از هوش در بین شناخت سنتی وسیع تر ساخته است، خصوصاً توانایی های منطقی و زبانی با تست هوش شناختی، هوش هیجانی[1] ، خلاق، عملی، اجتماعی، وجودی و معنوی را در بر گرفته است (بار[2] در 2000، گاردنر[3] 1983 و 2000، امونز[4] 1999 هالاما و استرانیز[5] 2004، كلمن[6]2001، میلر و سولاوی[7] 1993، استرنبرگ[8] 1997). همراه با هر شكل هوش، یك مدل نظری وابزار سنجش توسعه یافته و برای سنجش مناسب ساختار هوش جدید روا شده است .

به موازات توسعه ساختار هوش هیجانی، هوش معنوی[9] (SI) شامل مجموعه ای از توانایی هایی است كه از منابع معنوی نشات می گیرد،ساختارهای معنویت و هوش را وارد ساختار جدیدی می كند. هوش معنوی مستلزم توانایی هایی است كه موارد معنوی را برای پیش بینی عملكرد، تطابق و ایجاد محصولات و دستاوردهای ارزشمند بكار می گیرد (امونز،1999). می توان گفت، هوش معنوی مجموعه ای از توانایی هایی است كه افراد برای بكار بردن، شكل دادن و دربرگرفتن منابع معنوی به ارزش ها و كیفیت ها به روشی كه به عملكرد خوب روزانه و بهزیستی روانی دست یابند، بكارمی برند که شامل پنج حوزه: هوشیاری، لطف حق، معنا، برتری و حقیقت است (امرم و دریر[10]، 2007).

با توجه به این تعریف، می توان نتیجه گرفت که هوش معنوی موجب افزایش کیفیت عملکرد و بهزیستی روانی افراد می شود و در پژوهشها نشان داده شده است، هوش معنوی با سلامت افراد رابطه مثبت دارد. بنابراین، پژوهش حاضر تلاشی برای پاسخ به این سوالات است كه آیا می توان ابزاری دقیق و استاندارد تهیه كرد که بتواند این مولفه (هوش معنوی) را اندازه بگیرد؟ آیا این ابزار در کشور عزیزمان ایران كاربرد عملی دارد؟ آیا این ابزار معتبر است؟ آیا این تست دارای روائی است؟ آیا می توان چنین ابزاری را نرم كرد؟ آیا می توان از این تست در پژوهش های آتی استفاده لازم را بعمل آورد؟ با توجه به موارد مطرح شده پژوهش حاضر در پی آن است که پرسشنامه هوش معنوی را که 83 گویه دارد و توسط یوزی امرم و کریستوفر دریر در 2007 ساخته شده است، ترجمه و سپس در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی شهرستان زنجان هنجاریابی كند.

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه پژوهش

مقدمه

بیان مساله

اهمیت و ضرورت پژوهش

اهداف پژوهش

سؤالات پژوهشی

تعریف مفاهیم و اصطلاحات

فصل دوم:  بررسی پیشینه پژوهش

مقدمه

هوش و مفهوم هوش های چند گانه

هوش هیجانی

هوش معنوی به عنوان هوشی متمایز از هوش عمومی

مفهوم سازی هوش معنوی

هوش معنوی در ارتباط با آگاهی متعالی

نقش آگاهی فردی[1] در ابراز هوش معنوی

آگاهی از یك وجود الهی[1] و رابطه آن با هوش معنوی

هوش معنوی و رابطه آن با مسائل وجودی

هوش معنوی و تصویر بزرگتر[1]

نقش زیست شناسی در كنش هوش معنوی

اندازه گیری هوش معنوی

هوش معنوی و تفاوت های فردی

الگوهای معمول در تجربه و بیان هوش معنوی

رابطه میان هوش معنوی و سلامت

خطرات بالقوه جستجوی هوش معنوی

جمع بندی

فصل سوم: روش پژوهش

مقدمه

جامعه آماری وگروه نمونه مورد پژوهش

ابزار پژوهش

اعتبار ابزار پژوهش

روایی ابزار پژوهش

روش گردآوری داده ها

روش تجزیه و تحلیل داده ها

فصل چهارم: یافته های پژوهش

مقدمه

اعتبار یابی ابزار پژوهش

روایی ابزار پژوهش

روایی سازه

روایی همگرا

مشخصه آماری نمره های آزمون اضطراب بارداری

نرم یابی مقیاس اضطراب بارداری

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

خلاصه

 محدودیت های پژوهش

پیشنهادهای پژوهش

پیوست

پیوست الف: پرسشنامه هوش معنوی

پیوست ب: ماتریس عاملی، عامل های چرخش یافته سیاهه هوش معنوی

منابع


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

بررسی رابطه ی سلامت روان، هوش معنوی و افکار ناکارآمد در دانشجویان …

یافتهها: بین هوش معنوی و سلامت روان همبستگی مثبت معنیدار (01/0P<) و بین هوش معنوی و افکار ناکارآمد و بین سلامت روان و افکار ناکارآمد نیز همبستگی منفی معنیدار  …
بررسی ارتباط بین هوش معنوی و سلامت عمومی دانشجویان – نشریه روان …

زمینه و هدف: دانشجویان دندانپزشکی به واسطه ارتباط مستقیم با بیماران نیازمند ارتقا سلامت عمومی و روان هستند. هوش معنوی امروزه از مهمترین مباحثی است که در کلیه …
شناسایی رابطه بین هوش معنوی و سلامت روانی دانشجویان دانشگاه علوم …

مقدمه: مسائل مربوط به سلامت روان دانشجویان در سالهای اخیر توجه زیادی را به خود معطوف کرده است. عوامل مختلفی در سلامت روان نقش دارند . امروزه معنویت به عنوان یک جنبه …
مقاله بررسی رابطه بین هوش معنوی و سلامت روانی دانشجویان – سیویلیکا

محیط دانشگاهی علاوه بر این که یک محیط آموزشی است یک محیط اجتماعی نیز می باشد دانشجویان به عنوان متخصصین آینده و ایفا گر نقشهای اساسی در شبکه ارتباطات اج.
مقاله بررسی رابطه بین هوش معنوی و سلامت روان دانشجویان … – سیویلیکا

مشخصات نویسندگان مقاله بررسی رابطه بین هوش معنوی و سلامت روان دانشجویان کارشناسی پیوسته دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید باهنر اصفهان در سال تحصیلی 95- …
مقاله بررسی رابطه بین هوش معنوی و سلامت روان دانشجویان … – سیویلیکا

مشخصات نویسندگان مقاله بررسی رابطه بین هوش معنوی و سلامت روان دانشجویان کارشناسی پیوستهدانشگاه فرهنگیان پردیس شهید باهنر اصفهان در سال تحصیلی 95 – …
رابطه هوش معنوی و سلامت روان دانشجویان دختر و پسر شهرستان اندیمشک

رابطه هوش معنوی و سلامت روان دانشجویان دختر و پسر شهرستان اندیمشک. تاریخ انتشار : ۱۳۹۴; ناشر : کنفرانس بین المللی علوم انسانی .روانشناسی و علوم اجتماعی; زبان …
بررسی چگونگی ارتباط هوش معنوی و هوش هیجانی با سلامت روان در …

همچنین هوش معنوی و هیجانی با تقویت روابط فردی و معنویات میتوانند باعث بهبود وضعیت سلامتی شوند. هدف این مطالعه بررسی ارتباط بین هوش معنوی و هوش هیجانی با  …
مقاله بررسی رابطه بین هوش معنوی و سلامت روان کارکنان : تی پی بین

هدف از این تحقیق بررسی رابطه بین هوش معنوی و سلامت روان در بین کارکنان دانشگاه ازاد اسلامی استان آذربایجان غربی بود. روش تحقیق این مطالعه توصیفی همبستگی …
بررسي رابطه سلامت روان و هوش معنوي با تاب آوري در دانشجويان دانشگاه …

نتايج: نتايج نشان داد که بين سلامت روان و تاب آوري، رابطه مثبت معنادارp£0.01) ) و بين هوش معنوي و تاب آوري نيز رابطه مثبت معناداريp£0.01) ) وجود دارد. نتايج آزمون …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تائید دیدگاه فعال است. دیدگاه شما ممکن است کمی طول بکشد تا ظاهر شود.