آثار رفتار نامطلوب والدین بر روح و روان فرزندان

آثار رفتار نامطلوب والدین بر روح و روان فرزندان

آثار رفتار نامطلوب والدین بر روح و روان فرزندان

موضوع این تحقیق ،بررسی آثار و رفتار نامطلوب والدین بر روح و روان فرزندان است

مشخصات فایل

تعداد صفحات 80
حجم 0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی علوم تربیتی

توضیحات کامل

موضوع این تحقیق ،بررسی آثار و رفتار نامطلوب والدین بر روح و روان فرزندان است. رفتار مطلوب والدین با فرزندان زمینه رشد و سلامت روانی فرزندان را فراهم می کند و بر عکس رفتار نامطلوب والدین با فرزندان باعث بروز مشکلاتی برای فرزندان می شود .زیرا که فرزندان سال های اولیه عمر خود را که از نظر تربیتی مهمترین سال های زندگی به شمار می رود در کنار پدر و مادر سپری می کنند. بنابراین هر چقدر فرزند از نظر مادی و اقتصادی در رفاه باشد وی والدینش رابطه مطلوب را با او نداشته باشند نمی تواند آینده ساز این جامعه باشد چنین فرزندی احساس کرامت و شخصیت خود را از دست می دهد و احساس بی لیاقتی می کند و به بی رحمی و برخاشگری و دزدی،دروغ،اعتیاد و …دست می زند این سر آغاز سقوط و انحطاط برای انسان می باشد هدف از این تحقیق ایجاد هوشیاری و بیداری مادران و پدرانی می باشد که با توجه به فقر و آگاهی های آنان در این زمینه ممکن است بتوان آن ها را نسبت به فرزندان خودحساس نمود تا بتواند با رفتاری مطلوب و سنجیده فرزندان خود را از پرتگاه ها نجات دهند. مشکلات فرزند را تشخیص دهند وبه اصلاح،آن ها همت گمارند روش تحقیق توصیفی می باشد .

فهرست مطالب

بخش اول: کلیات تحقیق

چكیده. ‌ج

1-2- تعریف و تبیین.. 3

1-3- اهمیت و ضرورت :3

1-4- سوالات تحقیق.. 4

1-4-1- سوال اصلی :4

1-4-2- سوال فرعی :4

1-5- فرضیه :5

1-5-1- پیش فرضیه :5

1-6- اهداف تحقیق.. 5

1-6-1- هدف كلی:5

1-6-2- اهداف جزئی.. 5

1-7- پیشینه :7

1-8- وازگان کلیدی.. 7

1-9- روش جمع آوری اطلاعات… 7

 بخش دوم: ویژگی های روابط سالم با فرزندان

2-1- هماهنگی در قول و عمل.. 9

2-2- انتخاب شیو های مراقبتی آسان. 12

2-3- گذراندن زمانی با فرزندان. 13

2-4- هنر شنیدن سخنان آنان. 15

2-5- بازی.. 16

2-6- تأمین امنیت… 24

2-7- وعده دادن. 25

2-8- سلام کردن. 27

2-9- محبت… 27

 بخش سوم: آثار روابط مطلوب والدین با فرزندان

3-1- جلوگیری از فرار فرزندان از خانه. 35

3-2- جلوگیری از اعتیاد. 35

3-3- ارضای نیازهای عاطفی فرزندان. 36

3-4- جلوگیری از بزهكاری اجتماعی.. 38

بخش چهارم: آثارروابط نامطلوب والدین با فرزندان

4-1- اعتیاد. 46

4-2- خشم.. 48

4-3- دروغ. 52

4-4- خودکشی.. 54

4-5- حقارت… 57

4-6- کم رویی.. 60

4-7- فرار از خانه. 61

4-8- افسردگی.. 62

نتیجه گیری كلی :65

فهرست منابع 66


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

بررسی نگرش اولیاء دانش آموزان دوره اول متوسطه (هفتم،هشتم،نهم …

توضیحات کامل : هدف از این مطالعه بررسی نگرش اولیاء دانش آموزان دوره اول متوسطه (هفتم،هشتم،نهم) نسبت به امر مشاوره و راهکارهای تبیین و تقویت این جایگاه بر اساس آموزه های دینی می باشد. این پژوهش یك مطالعه توصیفی و از نوع پیمایشی است كه در سال 1392 انجام گرفته است. در این تحقیق از پرسشنامه خودساخته (محقق ساخته) که دارای 15 …

بررسی نگرش اولیاء دانش آموزان به امر مشاوره و راهکارهای …

هدف از اين مطالعه بررسی نگرش اولیاء دانش آموزان دوره اول متوسطه (هفتم، هشتم، نهم) نسبت به امر مشاوره و راهکارهای تبیین و تقویت این جایگاه در سطح شهر دهلران بر اساس آموزه های دینی می باشد. اين پژوهش يك مطالعه توصيفي و از نوع پيمايشي است كه در سال 96-95 در شهر دهلران انجام گرفته است. در این تحقیق از پرسشنامه خود ساخته (محقق …

بررسی نگرش اولیاء دانش آموزان دوره اول متوسطه (هفتم،هشتم،نهم …

۲۹ بهمن ۱۳۹۵ – بررسی و تبیین نگرش والدین دانش آموزان نسبت به مشاوره ,بررسی نگرش اولیاء دانش آموزان دوره اول متوسطه (هفتم،هشتم،نهم) نسبت به امر مشاوره وراهکارهای تبیین و تقویت این جایگاه بر اساس آموزه های دینی – فارس مقاله,دانلود مقاله ، تحقیق و پروژه – فارس مقاله.

بررسی نگرش اولیاء دانش آموزان دوره اول متوسطه (هفتم، هشتم، …

۲۹ تیر ۱۳۹۵ – هدف از این مطالعه بررسی نگرش اولیاء دانش آموزان دوره اول متوسطه (هفتم، هشتم، نهم) نسبت به امر مشاوره و راهکارهای تبیین و تقویت این جایگاه بر اساس آموزه های دینی می باشد. این پژوهش یک مطالعه توصیفی و از نوع پیمایشی است که در سال 1392 انجام گرفته است. در این تحقیق از پرسشنامه خودساخته (محقق ساخته) که دارای …

PDF: بررسی نگرش اولیاء دانش آموزان دوره اول متوسطه (هفتم … – …

ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻫﻤﯿﻦ ﺗﻘﻮﯾﺖ اﯾﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﻮزه ﻫﺎی دﯾﻨﯽ. {ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﮕﺮش اوﻟﯿﺎء داﻧﺶ آﻣﻮزان دوره اول ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ (ﻫﻔﺘﻢ، ﻫﺸﺘﻢ، ﻧﻬﻢ) ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻄﻠﺐ و ﻟﯿﻨﮏ داﻧﻠﻮد ﺑﺮ روی. ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ اﻣﺮ ﻣﺸﺎوره وراﻫﮑﺎرﻫﺎی ﺗﺒﯿﯿﻦ و ﺗﻘﻮﯾﺖ اﯾﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﻮزه ﻫﺎی دﯾﻨﯽ}. ﻟﯿﻨﮏ: http://www10.manooodl.ir/145059/description. ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺮش 1394 اوﻟﯿﺎء ﻓﺎﯾﻞ داﻧﺶ ﻣﻌﺘﺒﺮ آﻣﻮزان ﻣﺠﺎﻧﯽ. دوره 2016 اول ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ …

PDF: بررسی نگرش اولیاء دانش آموزان دوره اول متوسطه (هفتم، …

ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻣﺮ ﻣﺸﺎوره وراﻫﮑﺎرﻫﺎی ﺗﺒﯿﯿﻦ و ﺗﻘﻮﯾﺖ اﯾﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﻮزه. ﻫﺎی دﯾﻨﯽ. دﺳﺘﻪ: ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ. ﻓﺮﻣﺖ ﻓﺎﯾﻞ: doc. ﺣﺠﻢ ﻓﺎﯾﻞ: 342 ﮐﯿﻠﻮﺑﺎﯾﺖ. ﺗﻌﺪاد ﺻﻔﺤﺎت ﻓﺎﯾﻞ: 139. ﻣﺸﺎوره q. واﻟﺪﯾﻦ q. آﻣﻮزه دﯾﻨﯽ q. دوره ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ q. ﻫﺪف از اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﮕﺮش اوﻟﯿﺎء داﻧﺶ آﻣﻮزان دوره اول ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ (ﻫﻔﺘﻢ، ﻫﺸﺘﻢ، ﻧﻬﻢ) ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻣﺮ ﻣﺸﺎوره و. راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﺗﺒﯿﯿﻦ و ﺗﻘﻮﯾﺖ اﯾﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﻮزه ﻫﺎی دﯾﻨﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ …

بررسی نگرش اولیاء دانش آموزان نسبت به امر مشاوره و راهکارهای …

بررسی نگرش اولیاء دانش آموزان نسبت به امر مشاوره و راهکارهای تبیین و تقویت این جایگاه بر اساس آموزه های دینی. عنوان پایان نامه: بررسی نگرش اولیاء دانش آموزان دوره اول متوسطه (هفتم،هشتم،نهم) نسبت به امر مشاوره و راهکارهای تبیین و تقویت این جایگاه بر اساس آموزه های دینیپروژه جهت اخذ مدرک کارشناسی رشته علوم تربیتی-مشاوره و …

ارزشیابی پیشرفت تحصیلی – 7 | گزینه دو – خدمات آموزشی | …

▶ 3:18

۱۴ دی ۱۳۹۶
تعداد مشاهده 50. پایه هفتم دوره اول متوسطه · پایه هشتم دوره اول متوسطه · پایه نهم دوره اول متوسطه · مشاوره تحصیلی · اولیا مدارس. آخرین مطالب از موضوع فیلم های …

وب سایت متوسطه دوره اول غير دولتی مرضيه – مجتمع آموزشی …

وب سایت متوسطه دوره اول غير دولتی مرضيه، توسعه داده شده توسط نرم افزار پورتال مدرسه رايامدرسه ويژه طراحی وب سايت برای مدارس جهت مدیریت هوشمند مدارس, پورتال آموزشی طراحی شده توسط انديشکده اينترنتی مخصوص مراکز آموزشی. … ويژه دانش آموزان پايه هاي هفتم – هشتم -نهم … تاريخ و محل دريافت كارت ورود به جلسه المپياد علمي.

بررسی نگرش اولیاء دانش آموزان دوره اول متوسطه (هفتم، هشتم، …

۱ فروردین ۱۳۹۷ – بررسی نگرش اولیاء دانش آموزان دوره اول متوسطه (هفتم، هشتم، نهم) نسبت به امر مشاوره وراهکارهای تبیین و تقویت این جایگاه بر اساس آموزه های دینی (26718):مشاوره آموزه دینی والدین دوره متوسطه.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *